Condicions contractació

Organitzadors


Per a la correcta prestació del servei, Ebreticket té les següents obligacions amb els organitzadors dels esdeveniments:
– Mantenir en tot moment habilitada la pàgina de l’esdeveniment, perquè l’organització pugui promocionar els seus Esdeveniments eficientment i perquè les entrades estiguin disponibles per a la venda en el Lloc Web en tot moment;
– Comunicar a l’Organitzador tota la informació de què disposi sobre la venda de les entrades del seu esdeveniment.
– Gestionar el cobrament de les entrades dels esdeveniments i abonar a l’organitzador la quantia que correspongui per les entrades venudes.

– Gestionar la devolució de les entrades d’un esdeveniment suspès, sempre que el promotor es faci càrrec de les despeses de gestió generats per aquesta devolució.

D’altra banda, l’Organitzador té l’obligació de:
– Facilitar tota la informació necessària per a la correcta gestió del servei de vendes i mantenir actualitzades totes les dades, tant de l’organitzador, com l’esdeveniment.
– Comunicar la retirada de l’esdeveniment de la web, quan prevegi que el mateix serà cancel·lat o suspès i respondre davant dels usuaris, per les entrades que ja haguessin estat venudes.

–  Assumir les despeses de gestió originats per la devolució de les entrades en cas de suspensió de l’esdeveniment.
– Respondre davant de qualsevol classe de reclamacions de tercers com a conseqüència de les venda d’entrades d’algun dels esdeveniments que s’hagi publicat en ebreticket.cat.
– Satisfer el cost del servei de gestió de venda d’entrades.
– Comptar amb els drets de propietat intel·lectual i industrial així com qualssevol llicències respecte dels esdeveniments i continguts publicats a la pàgina de l’esdeveniment.
– Comptar amb totes les autoritzacions administratives necessàries en vigor i haver realitzat les notificacions oportunes per a l’exercici de la seva activitat, amb obligació de exhibírselas a Ebreticket sempre que aquest li ho sol·liciti.
– El número d’entrades físiques anticipades, no haurà de superar el 50% del total de les entrades anticipades d’un esdeveniment.
– El preu de les entrades anticipades online (inclosa la comissió per les despeses de gestió), no podrà superar el de les entrades anticipades físiques, ni el preu de les entrades en taquilla.

– L’organitzador o promotor no podrà utilitzar cap altre portal de venda d’entrades per a un mateix esdeveniment.
– Una setmana abans de l’esdeveniment, no podrà realitzar-se cap sorteig d’entrades per part del promotor.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions per part de l’organitzador, comportarà la cancel·lació de la venda d’entrades de l’esdeveniment i de qualsevol acord que Ebreticket tingui amb l’organitzador.


Cost del servei


El cost del servei de gestió de venda d’entrades que presta Ebreticket, es determina de la manera següent:
Al preu de l’entrada fixat per l’organitzador per a cada esdeveniment, se li aplicarà un percentatge entre 8% i el 12% (depenent del pla contractat).  L’Import Net juntament amb les despeses de gestió conformaran el preu total.
El cost de la gestió de vendes, serà l’import resultant de multiplicar el nombre d’entrades venudes per a un esdeveniment en concret per l’import de les despeses de gestió.
En cas de suspensió de l’esdeveniment, ebreticket no tornarà les despeses de gestió de les entrades ja venudes.


Responsabilitats


Ebreticket únicament actua com a intermediari entre els organitzadors i els usuaris en la compra d’entrades per a esdeveniments, gestionant en nom i per compte dels organitzadors la distribució d’entrades, de manera que en cap cas és responsable de la suspensió dels esdeveniments, ni de els termes en què els esdeveniment es celebrin.
Així mateix, s’eximeix totalment de qualsevol responsabilitat sorgida del número d’entrades que l’organitzador posi a la venda, sobretot si aquestes superen l’aforament permès al recinte en què que se celebri l’esdeveniment.

Pagaments


Ebreticket tramitarà a través del seu portal la venda d’entrades als assistents de cada esdeveniment, i el cobrament de les mateixes.
Transcorreguts 9 dies feiners(pla bàsic) o 3 dies(pla Premium) des de la finalització de la venda d’entrades online al seu portal, Ebreticket realitzarà una transferència bancària al número de compte facilitat per l’organitzador. Aquest import serà del total de les entrades venudes, menys les despeses de gestió.

Legislatura


Ebreticket es reserva el dret d’admissió i d’exclusió del lloc web. Qualsevol usuari que no compleixi les normes anteriorment descrites podrà ser exclòs del lloc web.
Així mateix, Ebreticket podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells usuaris que incompleixin l’establert en els Termes i Condicions.

Les presents Condicions d’Ús han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i totes les disposicions legals resultin d’aplicació.
Les parts acorden sotmetre, a la seva elecció per a la resolució dels conflictes i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Tortosa.

error: Contingut protegit !!